പുലിറ്റ്‌സര്‍ സമ്മാനം നേടിയ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കഥ അറിയുമോ ?

  1967-ലാണ് ഈ ചിത്രം റോക്കോ മൊറാബിറ്റോ എന്ന അമേരിക്കന്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ എടുത്തത്. Jacksonville Journal എന്നൊരു സായാഹ്നപത്രത്തിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിരുന്നു റോക്കോ മൊറാബിറ്റോ. ഇദ്ദേഹം 1967 ജുലൈ[…]

Continue Reading